Perustiedot - Kirkolliset ilmoitukset - Työalat - Työntekijät - Yhteydenotto - Linkit - Vapaaehtoiseksi


Esirukouspyyntö

Ajankohtaista

    Kirkkoherra Heikki Nissinen valittiin Oulun hiippakunnan uudeksi pappisasessoriksi

    Oulun hiippakunnassa 15.2.2017 pidetyssä pappisasessorin vaalissa vahvistamattoman laskennan perusteella eniten ääniä saivat Utajärven seurakunnan kirkkoherra Heikki Nissinen, 92 ääntä, Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra Jaakko Tuisku, 48 ääntä ja Tuiran seurakunnan kappalainen Päivi Jussila, 31 ääntä.

    Pappisasessorin vaalissa vaalikelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Oulun hiippakunnassa vaalikelpoisia oli 16. Äänioikeutettuja puolestaan ovat hiippakunnan papit ja lehtorit. Tässä vaalissa äänestysprosentiksi muodostui 46 %. Tuomiokapituli vahvistaa vaalin tuloksen myöhemmin.

    Pappisasessori on tuomiokapitulin jäsen, jonka toimikausi on kolme vuotta. Sama henkilö voidaan valita tehtävään korkeintaan kahdeksi kaudeksi. Tuomiokapitulin muita jäseniä ovat piispa (pj.), tuomiorovasti (vpj.), toinen pappisasessori, maallikkojäsen, lakimiesasessori sekä hiippakuntadekaani.

    Pappisasessorin keskeisiä tehtäviä ovat mm. kirkkoherran ja kappalaisen virkojen täyttämisprosessien valmisteleminen ja esitteleminen tuomiokapitulin istunnossa. Pappisasessori on piispan työn tukena ja mukana mm. piispantarkastuksissa. Hän suorittaa piispantarkastukseen liittyvän seurakunnan talouden ja hallinnon tarkastuksen sekä osallistuu tarkastuksen valmisteluihin. Pappisasessori on lisäksi mukana erilaisissa hiippakunnallisissa koulutustehtävissä sekä muissa tapahtumissa.