Perustiedot - Kirkolliset ilmoitukset - Työalat - Työntekijät - Yhteydenotto - Linkit - Vapaaehtoiseksi


Esirukouspyyntö

Ajankohtaista

  SANGINKYLÄN HAUTAUSMAAN TALKOOLAISET UTAJÄRVEN SEURAKUNNAN VUODEN VAPAAEHTOISIA  Sanginkylän hautausmaan talkooporukassa ovat olleet mm. Laina ja Heikki Karhu, Enni ja Pekka Suorsa, Mirja ja Aarne Suorsa, Markku Suorsa sekä ryhmän vastuuhenkilö Anja Vitikka. Heidän lisäkseen talkoissa on ollut myös muita kyläläisiä.


  Utajärven seurakunnassa valittiin jo 12. kerran vuoden vapaaehtoinen. Valinta tehdään aina 2. helmikuuta teemalla ”toinen toista – auttaen ja tukien”. Tunnustuksen myötä halutaan nostaa esille kaikkien vapaaehtoisten tekemän työn merkitystä. Seurakunta pyrkii omalta osaltaan tarjoamaan mahdollisuuden vapaaehtoistoimintaan kaikille halukkaille.

  Tänä vuonna vuoden vapaaehtoisiksi valittiin Sanginkylän hautausmaan talkoolaiset. He ovat esimerkillisellä tavalla lähivuosien aikana kunnostaneet kotikylänsä hautausmaan ulkoalueita sekä viime kesänä muun muassa maalanneet siunauskappelin ja wc-rakennuksen. Talkooporukan yhteyshenkilönä ja innostajana on toiminut Anja Vitikka. Samanlaista talkoohenkeä on ollut myös muillakin sivukylien hautausmailla Juorkunassa, Niskalla ja Sotkalla. Hautausmaiden ylläpito on tutkimustenkin mukaan auttamistyön lisäksi suomalaisille yksi tärkeimmistä syistä kuulua kirkkoon.

  Seurakunnissa joudutaan entistä enemmän miettimään toiminnan tapoja ja rakenteita, kun taloudelliset resurssit vähenevät. Työntekijöiden ja seurakuntalaisten roolit ovat uudenlaisessa tarkastelussa. Kirkko on seurakuntalaisten yhteisö ja he kantavat jatkossa suurempaa vastuuta toiminnasta.

  Utajärven seurakunta on liittynyt syksyllä 2015 Kirkkopalvelujen toimittamaan Vapaaehtoistyö.fi- verkkopalveluun, joka auttaa avun antajia ja avun tarvitsijoita löytämään toisensa. Se auttaa myös vapaaehtoistyön parissa toimivia organisaatioita verkostoitumaan ja yhdistämään voimansa. Toimintaa on lukuisilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Utajärven kunta on myös lähdössä toimintaan mukaan.